Brå rapport 2020:15 Samordnade insatser för klienter med villkorlig frigivning
� Utvärdering av Kriminalvårdens försöksverksamhet med inslussningsgrupper
   
 
Titel:Brå rapport 2020:15 Samordnade insatser för klienter med villkorlig frigivning � Utvärdering av Kriminalvårdens försöksverksamhet med inslussningsgrupper
Utgivningsår:2020
Omfång:100 sid.
ISBN:9789188599384
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Familjerätt , Straffrätt

Pris: 212 SEK exkl. moms

 

Kriminalvården har i uppdrag av regeringen genomfört en försöksverksamhet med inslussningsgrupper. Syftet är att underlätta klienternas återanpassning i samhället genom tidiga och samordnade insatser mellan frivård och lokala samhällsaktörer. Brå har, på uppdrag av regeringen, utvärderat denna försöksverksamhet. Målet är att bedöma om Kriminalvården skapat bättre förutsättningar för att minska återfall i brott, implementera inslussnings programmet nationellt samt ett lång siktigt och förbättrat inslussningsarbete.

Rapporten vänder sig främst till regeringen och Kriminalvården, men kan även vara av intresse för andra verksamheter som har kontakt med Kriminalvården och deras klienter. Brås förhoppning är att utvärderingen även utgör ett underlag för fortsatta diskussioner om hur arbetet med inslussningsgrupper kan utvecklas.
 
  © 2017 Jure AB