Tillsammans mot organiserad brottslighet
� exemplet Blekinge
   
 
Titel:Tillsammans mot organiserad brottslighet � exemplet Blekinge
Utgivningsår:2021
Omfång:125 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599377
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Den här rapporten handlar om ett nätverk för samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete i Blekinge. Sverige finns en lång tradition av att myndigheter och kommuner går samman för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Framför allt gäller det traditionell brottslighet som stöld, skadegörelse och misshandel.

Betydligt mindre vanligt är samarbeten mot organiserad och ekonomisk brottslighet, särskilt på det lokala planet. I Blekinge har just ett sådant arbete bedrivits sedan 2009: ett nätverk med myndigheter och kommuner som är in riktat mot organiserad brottslighet i lokalsamhället. I hög grad omfattas även ekonomisk brottslighet av samarbetet. Denna rapport beskriver hur arbetet i Blekinge bedrivits och hur det kan utvecklas i framtiden mot bakgrund av de erfarenheter som finns. Förhoppningsvis kan innehållet i rapporten och hur den tagits fram vara en inspirationskälla för andra och kommande nätverk.

Rapporten är producerad och utgiven i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge län.
 
  © 2017 Jure AB