Prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk
   
 
Titel:Prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk
Utgivningsår:2021
Omfång:405 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122005
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:5
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslår regeringen ett förenklat regelverk för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna respektive lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Det nya regelverket föreslås även omfatta upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster och s.k. B-tjänster. Det nuvarande regelverket i ovannämnda lagar föreslås ersättas med två nya kapitel i respektive lag: ett för annonspliktiga upphandlingar och ett för direktupphandlingar.

I propositionen finns även ett förslag om att upphandlande myndigheter
och enheter inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp. Det förslaget föreslås även omfatta lagen om upphandling av koncessioner.

Det föreslås vidare vissa följdändringar och andra ändringar i upphandlingslagarnas övriga kapitel. Slutligen föreslås även vissa mindre ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet och lagen om vissa kommunala befogenheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.
 
  © 2017 Jure AB