SOU 2021:75 En god kommunal hushållning
   
 
Titel:SOU 2021:75 En god kommunal hushållning
Utgivningsår:2021
Omfång:435 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152502082
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:75
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

En särskild utredare har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.
 
  © 2017 Jure AB