Ordningsvakter
� Uppdrag, regler och befogenheter
   
 
Författare:Sverne Arvill Ebba , Glantz Yvette , Tonneman Lars
Titel:Ordningsvakter � Uppdrag, regler och befogenheter
Utgivningsår:2021
Omfång:270 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024477
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 347 SEK exkl. moms

 

Ordningsvakter – Uppdrag, regler och befogenheter riktar sig främst till de som vill bli ordningsvakter samt ordningsvakter som vill ha en praktiskt orienterad beskrivning av ordningsvaktens uppdrag och befogenheter. Den vänder sig också till andra som veta mer om ordningsvakters uppdrag och befogenheter m.m. Boken kan med fördel användas
som lärobok vid olika utbildningar.

Regleringen av ordningsvakters uppdrag och befogenheter är komplicerad och finns utspridd i olika lagar. I den här boken har reglerna sammanställts i en samlad och mer lättillgänglig form. I boken finns också ett avsnitt med grundläggande juridik för att underlätta förståelsen av de regelverk som gäller för ordningsvakter samt nio olika fallbeskrivningar. Fallbeskrivningarna omfattar vanliga situationer som ordningsvakter kan behöva hantera och beskriver också vilka regler som blir tillämpliga vid olika typer av ingripanden.

Författarna har också gett ut boken Ordningsvakter och väktare samt annan bevakningspersonal (Norstedts Juridik 2020) för den som dels vill ha fördjupade kunskaper om regleringen kring ordningsvakter, dels vill veta mer om väktare, sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter och andra typer av vakter och kontrollanter. Till den boken finns också en författningssamling.
 
  © 2017 Jure AB