Hembud, förköp och samtycke (NY UPPLAGA)
� En kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen
   
 
Författare:Sjöman Erik
Titel:Hembud, förköp och samtycke (NY UPPLAGA) � En kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:282 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024668
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Preliminärt pris: 833 SEK exkl. moms

 

I denna utförliga lagkommentar behandlas aktiebolagslagens regler om hembuds-, förköps- och samtyckesbestämmelser. Framställningen är ajourförd med beaktande av litteratur och rättspraxis som tillkommit sedan fjärde upplagan. Särskilt beaktas aktuell registreringspraxis i Bolagsverket. Erik Sjöman är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge.
 
  © 2017 Jure AB