Rättighetsansvar (NY TITEL)
� en översikt
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Rättighetsansvar (NY TITEL) � en översikt
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025139
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 392 SEK exkl. moms

 

Författaren tar här upp olika fall där man i svensk rätt tillämpat eller diskuterat ett ansvar grundat på att en rättighet överträtts. Tillämpningen av ett utredningsförslag, Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44), berörs även.
 
  © 2017 Jure AB