Socialtjänsten och GDPR
� Arbetsmetod och praktisk vägledning
   
 
Författare:Meholli Berat , Engde Jessica
Titel:Socialtjänsten och GDPR � Arbetsmetod och praktisk vägledning
Utgivningsår:2021
Omfång:177 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023203
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 378 SEK exkl. moms

 

Socialtjänsten behandlar personuppgifter i sitt dagliga arbete. Dessa personuppgifter är ofta känsliga och måste hanteras noggrant. Genom dataskyddsförordningen är enskilda individer bättre skyddade än tidigare och förordningens uppbyggnad med rättigheter och undantag innebär att varje personuppgiftsbehandling ska bedömas utifrån dess syfte, omfattning, karaktär m.m. Med detta följer att alla som arbetar inom socialtjänsten behöver känna till när och på vilket sätt dataskyddsförordningen påverkar arbetet.

Socialtjänsten och GDPR beskriver reglerna på ett överskådligt sätt och besvarar de frågor som är viktiga för socialtjänstens chefer och medarbetare att känna till:

• Hur skyddar man klientens personliga integritet?

• Hur ser socialtjänstens skyldigheter ut i praktiken?

• Vad gäller för implementering av nya digitala hjälpmedel som appar, externa plattformar och andra arbetssätt i den ordinarie verksamheten?

• Hur ser sanktionsavgifterna ut?

• Hur ser kopplingen till annan lagstiftning inom socialtjänsten ut?

Socialtjänsten och GDPR fungerar som ett verktyg i det praktiska arbetet och riktar sig i första hand till ansvariga för dataskyddsfrågor samt berörda chefer och medarbetare inom socialtjänsten.
 
  © 2017 Jure AB