Komparativ statsrätt
   
 
Författare:Nergelius Joakim
Titel:Komparativ statsrätt
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:72 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144156507
Ämnesord:Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 208 SEK exkl. moms

 

I denna bok sammanfattas huvuddragen i USA:s och några viktiga europeiska länders statsskick. Tyngdpunkten ligger på valsystem, lagstiftning och skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. Boken, som avslutas med en sammanfattande analys, är lämplig som introduktionslitteratur för främst juridikstuderande och statsvetare.
 
  © 2017 Jure AB