Prop. 2021/22:40 Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut
   
 
Titel:Prop. 2021/22:40 Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut
Utgivningsår:2021
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122040
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Enligt 7 kap. 7 § regeringsformen ska författningar, förslag till riksdagen och andra regeringsbeslut som ska expedieras för att bli gällande skrivas under av statsministern eller ett annat statsråd på regeringens vägnar. I propositionen föreslår regeringen ändringar i bestämmelsen som syftar till att göra den teknikneutral.

Ändringarna innebär att regeringsbeslut som ska expedieras ska kunna bli gällande också på andra sätt än genom underskrift med penna på papper, under förutsättning att höga krav på säkerhet uppfylls. Förslaget gör det möjligt att införa en digital hantering av regeringsbeslut.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB