Prop. 2021/22:46 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare
   
 
Titel:Prop. 2021/22:46 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare
Utgivningsår:2021
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122046
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:46
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare till skjutvapen. Förslaget innebär att ljuddämpare inte längre ska jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB