Vem äger forskningen?
   
 
Författare:Strömholm Stig
Titel:Vem äger forskningen?
Utgivningsår:2002
Omfång:105 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785017
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 217 SEK exkl. moms

 

Vetenskaplig forskning sysselsätter i dag alltfler människor och engagerar allt större materiella resurser. Forskningen är också i allt högre grad ett lagarbete och de ekonomiska resurserna kommer ofta från flera olika källor. Intresset för det ekonomiska utbytet av forskningens resultat har samtidigt blivit starkare. Sådant utbyte kan säkras genom olika rättigheter, framför allt upphovsrätt och patenträtt.

I denna bok ges en översikt över de många delvis komplicerade rättsliga problem som uppkommer när man skall besvara frågan vem som "äger forskningen". Framställningen är populärt hållen och främst avsedd för läsare som är förtrogna med forskning men saknar juridiska kunskaper. Den bör emellertid också kunna vara till nytta för jurister och ekonomer som i sitt arbete stöter på den vetenskapliga forskningens rättsliga problem.
 
  © 2017 Jure AB