Dissens
� Om det rättsliga vetandet
   
 
Författare:Gustafsson Håkan
Titel:Dissens � Om det rättsliga vetandet
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:205 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371564
Ämnesord:Allmän rättslära , Rättshistoria

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Liksom en gam cirklar runt ett kadaver, så kretsar denna bok runt ett antal rättsliga föreställningar och begrepp som genom åren kommit att uppta, och alltmer begränsa, rättsvetenskapens synfält. Här presenteras emellertid ingen metod, inte heller någon teori eller något program och än mindre någon lära – och allra minst någon institutionaliserad allmän rättslära – utan vad som framläggs utgör schematiska och provisoriska sonderingar i det rättsliga vetandets och språkets förorter. Denna skrift är ett bidrag till ett utkast till ett försök att ange grunddragen till en kritik av det rättsliga vetandet. I boken behandlas frågan om villkoren för det rättsliga vetandet men framför allt under vilka förutsättningar det är möjligt att frigöra sig från det. Så som vi känner det.
 
  © 2017 Jure AB