Visselblåsarlagen
� En kommentar till lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
   
 
Författare:Öman Sören
Titel:Visselblåsarlagen � En kommentar till lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
Utgivningsår:2021
Omfång:266 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025689
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 538 SEK exkl. moms

 

Detta är en kommentar till den omfattande visselblåsarlagen, dvs. lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, som per den 17 december 2021 genomfört ett EU-direktiv. Visselblåsarlagen kommenteras paragraf för paragraf på traditionellt sätt med hänvisningar till EU-direktivet och de svenska förarbetena samt egna analyser och kommentarer. Den anknytande s.k. visselblåsarförordningen och det bakomliggande EU-direktivet samt ett sakregister finns också med i verket.
 
  © 2017 Jure AB