Medieret
� frihed og ansvar
   
 
Författare:Baumbach Trine
Titel:Medieret � frihed og ansvar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:646 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761942906
Ämnesord:Immaterialrätt , Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 2129 SEK exkl. moms

 

Medieret – frihed og ansvar, 2. udgave behandler reglerne om mediernes frihed og ansvar. Det drejer sig om mediernes ytringsfrihed, ytringsfrihedens grænser, det særlige medieansvar, den retlige regulering af mediernes arbejdsmetoder og mulighed for at indsamle information, herunder reglerne om aktindsigt, reglerne om Pressenævnet og god presseskik samt reglerne om kildebeskyttelse.

Endvidere behandles der i bogen grundtanker og problemstillinger som ud fra en mere samfundsmæssig tilgang er væsentlige, og som alle der beskæftiger sig med medier og medieret bør have et grundlæggende kendskab til.

Alle emner og problemstillinger i kapitlerne er analyseret i lyset af internationale instrumenter eller perspektiver - ikke mindst er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Menneskerettighedsdomstolens praksis inddraget.

Medieretten er et tværfagligt fag, som med fundament i strafferetten og menneskeretten indeholder elementer af bl.a. forfatningsret, forvaltningsret, procesret og erstatningsret. Hertil kommer de specifikt medieretlige elementer, herunder medieansvaret og reglerne om god presseskik.

Nyt i 2. udgave
Siden bogens første udgivelse i 2017 har samfundet og medieretten udviklet sig. Der er foretaget lovændringer, afsagt nye domme og opstået nye problemstillinger, som alle har betydning for medieretten. Disse er indarbejdet og behandlet i denne nye udgave. Bogen indeholder således flere nye afsnit, ligesom en del afsnit er helt omskrevet eller gennemarbejdet på ny. De grundlæggende figurer og beskyttelsesinteresser er dog fortsat de samme.

Retskildematerialet er medtaget til ca. maj 2021.

Målgruppe
Bogen er skrevet til forskere samt jurister i retsvæsenet og medieorganisationerne, men den henvender sig til alle, der beskæftiger sig både teoretisk og praktisk med medier og medieret.

Om forfatteren
Trine Baumbach er professor, ph.d. og forskningscenterleder for Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Bogens indhold
De fleste kapitler i bogen er bygget op over følgende læst: Indledning, bærende hensyn, den materielle ret, retlige problemstillinger samt afslutning og perspektiv.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse:
Kapitel 1 - Introduktion til medieretten
Kapitel 2 - Ytringsfrihed
Kapitel 3 - Samfundsmæssig interesse
Kapitel 4 - Materielle begrænsninger i ytringsfriheden – almindelig del
Kapitel 5 - Materielle begrænsninger i ytringsfriheden – speciel del
Kapitel 6 - Offentlighed som forudsætning for pressefrihed
Kapitel 7 - Offentlighed i retsplejen
Kapitel 8 - Offentlighed i forvaltningen
Kapitel 9 - Medieansvarsloven
Kapitel 10 - Pressenævnet, god presseskik og genmæle
Kapitel 11 - Kildebeskyttelse
Kapitel 12 - Andre emner og perspektiver
 
  © 2017 Jure AB