Europeisk förvaltningsrätt i Sverige
   
 
Författare:Reichel Jane , Wenander Henrik
Titel:Europeisk förvaltningsrätt i Sverige
Utgivningsår:2021
Omfång:280 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022770
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 325 SEK exkl. moms

 

Det förvaltningsrättsliga landskapet i Sverige har under de senaste decennierna blivit allt mer sammanlänkat med Europarätten, dvs. EU-rätten, Europakonventionen samt annat material från Europarådet. För att som svensk jurist kunna arbeta med förvaltningsrättsliga frågor är det nödvändigt att ha en grundläggande förståelse för hur Europarätten påverkar de svenska rättsliga strukturerna. I verket presenteras förutsättningarna för Europarättens genomslag i Sverige, samt vad gäller EU, hur förvaltningsorgan från EU och Sverige samverkar inom fyra områden:

· handläggningsregler för förvaltningsmyndigheter

· offentlighet och sekretess

· dataskydd

· rätt till domstolsprövning.

Europeisk förvaltningsrätt i Sverige utgör ett komplement till annan grundläggande litteratur om allmän förvaltningsrätt och riktar sig till såväl studenter som yrkesverksamma jurister.
 
  © 2017 Jure AB