Statsrättens grunder (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Warnling Conradson Wiweka , Bernitz Hedvig , Sandström Lena , Åhman Karin
Titel:Statsrättens grunder (NY UPPLAGA)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under mars 2022.
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025399
Ämnesord:Offentlig rätt

Preliminärt pris: 538 SEK exkl. moms

 

Verket sätter in statsrätten i ett helhetsperspektiv samtidigt som ett vardagsnära perspektiv eftersträvas. Statsrätten rör reglerna om de högsta statsorganen, deras sammansättning, verksamhet, inbördes kontroll, etc. Statsrätten tar sikte på konstitutionen eller grundlagarna eller författningen. Även om reglerna i första hand riktar sig till de offentliga organen berör de alla medborgare och bosatta i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB