Grundlæggende udlændingeret
� Udvalgte emner
   
 
Författare:Starup Peter
Titel:Grundlæggende udlændingeret � Udvalgte emner
Utgivningsår:2021
Omfång:388 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757451061
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Utländsk rätt

Pris: 1068 SEK exkl. moms

 

»Grundlæggende udlændingeret – udvalgte emner« er skrevet af Peter Starup. Med udvalgte emner sigtes der til, at bogen ikke dækker alle grene af udlændingeretten. Den behandler grundlaget for opholdstilladelse til udvalgte grupper af udlændinge. Hertil kommer reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, bortfald og inddragelse samt udvisning ved dom. Endvidere behandles udvalgte dele af EU-retten.

Bogen er i første række skrevet til universitetsstuderende, som følger et kursus i udlændingeret. Forskere og praktikere og andre med interesse for udlændingeret kan også få udbytte af bogen.

Forfatteren er lektor, Ph.d. Peter Starup, Syddansk Universitet, der i mange år har undervist og forsket i udlændingeret og relaterede emner.
 
  © 2017 Jure AB