Ligebehandlingsloven med kommentarer
   
 
Författare:Nielsen Ruth
Titel:Ligebehandlingsloven med kommentarer
Utgivningsår:2019
Omfång:561 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761940872
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 1984 SEK exkl. moms

 

Bogen indeholder udførlige kommentarer til de enkelte lovbestemmelser i ligebehandlingsloven

Hovedreglen i de kommenterede regler er forbud mod direkte og indirekte diskrimination pga. køn.

Bogen er opdelt i tre dele:

Del I indeholder generelle kommentarer til hele loven og de folkeretlige, EU-retlige og danske ligestillingsretlige sammenhænge, den indgår i.
Del II indeholder kommentarer til de enkelte §’er i ligebehandlingsloven.
Del III er en bilagsdel.

Målgruppe

Advokater, organisationsjurister, virksomhedsjurister, dommere, offentligt ansatte og andre, der kommer i berøring med emnet.

Om forfatteren

Forfatteren er professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS LAW.
Hun har siden 1970'erne undervist og forsket i arbejdsret, ligestillingsret og EU ret og har publiceret mange bøger og artikler inden for disse emner.

Bogens indhold
Indholdsfortegnelse:

Lov nr. 646 af 8. juni 2011 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv.
1. Bogens struktur og terminologi, materiale og metode

Del I - Generelle kommentarer til hele loven og de folkeretlige, EU-retlige og danske ligestillingsretlige sammenhænge, den indgår i
1. Danske ligestillingsregler
2. Den folkeretlige baggrund
3. Den EU-retlige kontekst

Del II - Kommentarer til de enkelte bestemmelser
Kapitel 1 - Lovens anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 - Ligebehandling af mænd og kvinder
Kapitel 3 - Graviditet, barsel og adoption
Kapitel 4 - Ugyldighed mv.
Kapitel 5 - Dispensation
Kapitel 6 - Godtgørelse, bevisbedømmelse mv.
Kapitel 7 - Forskellige bestemmelser
Kapitel 8 - Straffebestemmelser

Del III - Bilag
 
  © 2017 Jure AB