Kommunallagen
� Med kommentarer och praxis
   
 
Författare:Dalman Lena , Lindblom Ylva , Persson Germund , Wiksell Staffan
Titel:Kommunallagen � Med kommentarer och praxis
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:602 sid.
Förlag:Adda
ISBN:9789173453165
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

I denna sjätte utgåva av KOMMUNALLAGEN MED KOMMENTARER OCH PRAXIS redovisas lagändringar och praxis fram till och med oktober 2021.

Kommentaren innehåller en gedigen beskrivning av förarbeten och rättspraxis i relation till respektive bestämmelse. Den rättspraxis som redovisas kommer från såväl högsta som lägre instanser. Boken ger också en beskrivning av kommunallagens förhållanden till annan lagstiftning som berör kommuner och regioner och författarna lyfter praktiska tolkningsproblem som de haft att ta ställning till i det dagliga juridiska arbetet inom kommunalrätten.

Denna bok riktar sig till förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner, till praktiserande jurister, till förvaltningsdomstolar och statliga myndigheter, till utbildningen i förvaltningsrätt men också till den kommunalt intresserade allmänheten.
 
  © 2017 Jure AB