Metodövningar i statsrätt
   
 
Författare:Bernitz Hedvig , Dahlqvist Julia , Lund Evelina , Sandström Lena
Titel:Metodövningar i statsrätt
Utgivningsår:2022
Omfång:162 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026242
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 224 SEK exkl. moms

 

Metodövningar i statsrätt är en metod- och övningsbok för studenter som läser statsrätt och konstitutionell rätt inom ramen för juristprogrammet. Boken består av övningsfrågor med kortfattade svarsförslag, tablåer som schematiskt systematiserar olika statsrättsliga företeelser, samt metodologiska scheman som hjälper studenten att steg för steg angripa statsrättsliga och konstitutionella frågeställningar och problem. Områden som behandlas är statsrättslig teori, våra högsta styrande organ, domstolars och förvaltningsmyndigheters roll och självständighet, grundläggande fri- och rättigheter inklusive tryck- och yttrandefrihet och medborgarskap, m.m.

Avsikten med Metodövningar i statsrätt är att både teoretiskt och praktiskt åskådliggöra för juridikstuderande hur de statsrättsliga och konstitutionella metoderna tillämpas. Avsikten är också att träna studenterna i självständigt kritiskt tänkande.

Boken är primärt framtagen för kursen i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Den kan dock med fördel användas också av studenter på andra studieorter.
 
  © 2017 Jure AB