Handläggning inom socialtjänstens familjerätt
� Om faderskap, föräldraskap, adoption, vårdnad och yttranden
   
 
Författare:Törnqvist Tomas
Titel:Handläggning inom socialtjänstens familjerätt � Om faderskap, föräldraskap, adoption, vårdnad och yttranden
Utgivningsår:2022
Omfång:372 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022350
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 511 SEK exkl. moms

 

Att handlägga frågor om faderskap, föräldraskap och adoption är en central uppgift för socialtjänstens familjerätt. Uppdraget innefattar även vårdnad, boende och umgänge och uppgifter som att handha informationssamtal, samarbetssamtal, avtal, vårdandsöverflyttningar och vårdnadsutredningar.

Det förekommer också att andra myndigheter ber socialtjänsten yttra sig, till exempel vid byte av barns efternamn.

Allt detta behandlas i Handläggning inom socialtjänstens familjerätt. Bokens syfte är att komplettera andra handböcker på området genom att redovisa fler förarbeten, lagar, föreskrifter, rättsfall och uttalanden av JO.

Målgruppen är arbetsledare inom familjerätten, socionomer, jurister och andra yrkesgrupper som samverkar med socialtjänsten i familjerättsliga frågor.
 
  © 2017 Jure AB