Gene Technology and the Law
� a Guide to Intellectual Property Law and other Legal Aspects of the Use of Gene Technology
   
 
Författare:Hellstadius Åsa
Titel:Gene Technology and the Law � a Guide to Intellectual Property Law and other Legal Aspects of the Use of Gene Technology
Utgivningsår:2002
Omfång:183 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231440
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 116
Ämnesord:Immaterialrätt , Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 279 SEK exkl. moms

 

Det finns ett stort behov av ökad kunskap rörande de komplicerade rättsliga frågor som rör framstegen inom biologisk forskning för både kommersiella och akademiska intressen. Vad gäller gentekniken kan nämnas områden som immaterialrätt, licensiering, konkurrensrätt och internationell privaträtt.

Denna bok har finansierats av the Swedish Foundation for Strategic Research och projektet har letts av Marianne Levin. Här behandlas utförligt ett stort antal immaterialrättsliga och andra rättsliga aspekter på genteknik.
 
  © 2017 Jure AB