Penningtvätt och straffrätten
� en handbok
   
 
Författare:Wallin Marie
Titel:Penningtvätt och straffrätten � en handbok
Utgivningsår:2022
Omfång:319 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144155746
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 406 SEK exkl. moms

 

I Sverige motverkas penningtvätt genom två olika regelverk:

Det ena finns i penningtvättslagen, en administrativ lagstiftning med krav på verksamhetsutövare inom vissa branscher att arbeta med ett riskbaserat förhållningssätt för att förhindra penningtvätt. Det andra finns i penningtvättsbrottslagen, en straffrättslig lagstiftning med ett uttalat syfte att bekämpa penningtvätt och återta brottsvinster från de kriminella.

Det här är den första läroboken i Sverige om båda regelverken i form av en praktiskt orienterad handbok. Syftet är att boken ska fungera som en bro mellan dessa och öka förståelsen för helheten om penningtvätt.

Penningtvätt och straffrätten riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med penningtvättsfrågor, penningtvättsbrottslighet, riskhantering och/eller regelefterlevnad. De tänkta läsarna finns inom såväl myndigheter som inom näringslivet. Även studenter vid yrkesutbildningar, universitet och högskolor är givna målgrupper.
 
  © 2017 Jure AB