Sekretess i folkbokföringen
� vid utlämnande av uppgifter från landsarkiven
   
 
Författare:Ahlqvist Ulla
Titel:Sekretess i folkbokföringen � vid utlämnande av uppgifter från landsarkiven
Utgivningsår:2002
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksarkivet
ISBN:9138319579
Serie:Riksarkivet rapport nr. 2002:1
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Den 1 juli 1991 överfördes folkbokföringen i Sverige från kyrkan till skattemyndigheterna. Kyrkans böcker och register med uppgifter lämnades då över till landsarkiven för förvaring. Denna handledning är avsedd att användas vid bedömning av sekretess när folkbokföringsuppgifter utlämnas från landsarkiven. Den bör också vara av intresse för dem som är intresserade av att ta del av kyrkans folkbokföringsmaterial. I tre bilagor behandlas rättsfall, behandling av mikrokort samt exempel på beslut om avslag och förbehåll.
 
  © 2017 Jure AB