Vårdnadsöverflyttningar
� till förälder, tillfällig vårdnadshavare eller särskilt förordnade vårdnadshavare
   
 
Författare:Törnqvist Tomas
Titel:Vårdnadsöverflyttningar � till förälder, tillfällig vårdnadshavare eller särskilt förordnade vårdnadshavare
Utgivningsår:2022
Omfång:114 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117056
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Övervägandet av vårdnadsöverflyttning innebär att socialtjänsten särskilt ska överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. Det finns osäkerhet inför ett sådant beslut. Dels för att det är ett stort beslut att döma ut föräldrar som vårdnadshavare. Handboken skall beskriva olika situationer när en vårdnadsöverflyttning blir aktuell, lagens bestämmelser och rättsfall, socialnämndens uppgift samt hur nämnden ska hantera en stämningsansökan.
 
  © 2017 Jure AB