Asylrätt
� En praktisk introduktion
   
 
Författare:Seidlitz Madelaine
Titel:Asylrätt � En praktisk introduktion
Anmärkning:
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:178 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024958
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

Vem har rätt till skydd och hur ska en rättssäker asylprövning gå till? Vilka konventioner och lagar är relevanta? Hur ser det offentliga biträdets uppdrag ut och vad innefattar Migrationsverkets prövning?

I Asylrätt presenteras kortfattat de asylrättsliga och folkrättsliga förpliktelser som tillsammans med EU-gemensamma och svenska regler är basen för den prövning som ska göras när en flykting söker asyl i Sverige. Grundläggande begrepp av betydelse för prövningen behandlas och relevanta internationella konventioner presenteras och placeras i ett sammanhang. Efter en redogörelse för det gemensamma europeiska asylsystemet samt den svenska asyllagstiftningen gås asylprocessen igenom steg för steg.

Mycket har hänt på området under de senaste åren. I denna upplaga av Asylrätt finns uppdaterad information kring bland annat EU och det gemensamma asylsystemet, ny praxis samt den tillfälliga begränsningslagen.
 
  © 2017 Jure AB