Kommunala befogenheter
   
 
Författare: Lundin Olle , Madell Tom
Titel:Kommunala befogenheter
Anmärkning:Tidigare Lindquist. Planerad utgivning under oktober 2022.
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023746
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 847 SEK exkl. moms

 

Boken är en klassisk beskrivning av vad en svensk kommun får och inte får göra både enligt kommunallagen och i viss mån enligt speciallagstiftning. Denna nya upplaga har uppdaterats med ny praxis och nya lagändringar. Större betoning har lagts på EU-rättsliga krav på de svenska kommunerna.
 
  © 2017 Jure AB