Socialförsäkringsrätt (NY UPPLAGA)
� om ersättning vid sjukdom
   
 
Författare:Ryberg-Welander Lotti
Titel:Socialförsäkringsrätt (NY UPPLAGA) � om ersättning vid sjukdom
Anmärkning:Väntas utkomma i september 2022. Gavs tidigare ut under titeln: "Ersättning vid sjukdom - en socialförsäkringsrättslig introduktion". Detta är fjärde upplagan med denna titel.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:274 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026556
Ämnesord:Offentlig rätt

Preliminärt pris: 455 SEK exkl. moms

 

Denna bok ger en introduktion till den del av socialförsäkringen som motsvarar den sociala risken att bli sjuk och att inte kunna försörja sig genom att förvärvsarbeta. Med det som utgångspunkt behandlas också rätten att tillhöra den svenska socialförsäkringen, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna åberopa rättigheter vid sjukdom. Bokens fokus är en rättslig genomgång av sjukpenning, sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga. Dessutom behandlas rehabilitering och sjuk-/aktivitetsersättning. Förändringarna i sjukförsäkringen har fortsatt under de senaste åren. Den största rättsliga förändringen är att en sjukskriven persons arbetsförmåga ska relateras till sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukfrånvaro. I övrigt har rättsutvecklingen främst skett genom att Högsta Förvaltningsdomstolen börjat avkunna en del prejudicerande domar. Det är framför allt dessa förändringar som behandlas i denna nya upplaga. Det pågår också mycket arbete, politiskt likaväl som faktiskt på Försäkringskassan, på Arbetsförmedlingen och inom sjukvården för att försöka minska sjuktalen och att hjälpa människor att få en plats på arbetsmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB