SOU 2022:37 Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott
� Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott
   
 
Titel:SOU 2022:37 Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott � Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott
Anmärkning:Delbetänkande
Utgivningsår:2022
Omfång:874 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504123
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2021 års bidragsbrottsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:37
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 830 SEK exkl. moms

 

2021 års bidragsbrottsutredning har i ett delbetänkande sett över möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Utredningen föreslår bland annat:

- att det införs ett system med administrativa sanktionsavgifter som regleras i en ny lag.

- att ansvaret för att utreda bidragsbrott flyttas till Ekobrottsmyndigheten och att förundersökningar där bedrivs under ledning av åklagare.

- att Ekonomistyrningsverket bör få i uppdrag att ta fram indikatorer som kan ingå i resultatuppföljningen.

- att utredningens förslag i första hand finansieras genom att ytterligare resurser tillskjuts de berörda myndigheterna.
 
  © 2017 Jure AB