Trafikkommentarer
   
 
Författare:Ceder Maria , Olsson Erik , Römbo Eva , Ståhl Åsa
Titel:Trafikkommentarer
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:904 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026198
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 1456 SEK exkl. moms

 

Trafikkommentarer innehåller de centrala författningarna i svensk trafiklagstiftning. Författningarna kommenteras paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, eventuell bakomliggande EU-rättslig reglering och rättspraxis. Upplysningar lämnas även om annan lagstiftning av betydelse för tolkning av trafiklagstiftningen och om föreslagen lagstiftning. Rikliga hänvisningar görs till Transportstyrelsens föreskrifter och föreskrifter som tidigare har beslutats av Vägverket. Föreskrifterna kommenteras också i viss utsträckning.
 
  © 2017 Jure AB