Juridiken och dess arbetssätt
� En introduktion
   
 
Författare:Zetterström Stefan
Titel:Juridiken och dess arbetssätt � En introduktion
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:192 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371892
Ämnesord:Allmän rättslära

Preliminärt pris: 287 SEK exkl. moms

 

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om

- juristernas olika roller och uppgifter,

- rättskällornas tillkomst och funktion,

- metoden att tolka rättskällorna,

- domstolarnas organisation och arbetssätt,

- samt det juridiska språket.

Boken är främst avsedd för olika introduktionskurser i juridik. Den är anpassad som en handbok med handfasta råd för studenter. Innehållet är genomgående av praktisk natur, med ett stort antal exempel, råd och tips för den som skall lösa olika juridiska uppgifter.
 
  © 2017 Jure AB