Offentlig upphandling
� LOU och upphandlingsprocessen
   
 
Författare:Lindahl Toftegaard Eva
Titel:Offentlig upphandling � LOU och upphandlingsprocessen
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:345 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144156835
Ämnesord:Marknadsrätt , Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 468 SEK exkl. moms

 

I denna bok ges läsaren en gedigen introduktion till det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling samt en överblick över upphandlingsprocessen. Syftet är att ge ett brett perspektiv på upphandling och att skapa en förståelse för hela inköpsprocessen. Boken behandlar inte bara det formella upphandlingsförfarandet utan också andra frågor som är avgörande för en framgångsrik upphandling, exempelvis planerings-, kontrakts- och uppföljningsfrågor. Även upphandlingens strategiska roll lyfts fram. Genom verkliga exempel samt ett stort antal rättsfall illustreras och besvaras de frågor som uppstår i upphandlingsprocessen. Vidare behandlas andra aspekter som vanligen inte berörs i upphandlingslitteratur, men som har stor betydelse i praktiken, exempelvis jäv, sekretess och korruption.

Denna tredje upplaga föranleds av ändringar i LOU samt tillkomsten av flera nya vägledande rättsfall på området.

Offentlig upphandling är framtagen för utbildning på högskolenivå. Den lämpar sig också för dem som arbetar med offentlig upphandling, granskar upphandlingar eller följer upp upphandlade kontrakt. Boken kan även vara till nytta för leverantörer som säljer till offentlig sektor.
 
  © 2017 Jure AB