SOU 2002:50 Miljöbalken under utveckling
� Ett principbetänkande
   
 
Titel:SOU 2002:50 Miljöbalken under utveckling � Ett principbetänkande
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2005:59. Tidigare delbetänkande SOU 2000:116. Prop. 2002/03:54. Se även SOU 2004:37, SOU 2004:38, SOU 2003:124 och SOU 2002:107.
Utgivningsår:2002
Omfång:338 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216965
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöbalkskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:50
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande föreslår utredningen bl.a. följande.
- Ett litet antal förvaltningsmyndigheter med ansvar för samma geografiska områden som avrinningsmyndigheterna skall tillståndspröva alla stora verksamheter som påverkar miljön.
– Ansvaret för rinnande vatten förs över till länsstyrelserna från miljödomstolarna. För små vattenverksamheter räcker det med en anmälan istället för tillståndsprövning.
– Ansvaret för stora infrastrukturprojekt bör tills vidare ligga kvar hos trafikverken.
– Översvämningar kan inte trollas bort genom omprövning av vattendomar. Arbetet måste inriktas på att mildra verkningarna, t.ex. genom bättre bebyggelseplanering och utbyggd verksamhet med älv- och samordningsgrupper.
– Reglerna om miljösanktionsavgifter och straff måste ses över i grunden. Redan nu bör mindre allvarliga överträdelser straffas mildare. Lägsta beloppet för miljösanktionsavgift bör sänkas från 5000 till 1000 kr.
 
  © 2017 Jure AB