SOU 2020:25 Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik
   
 
Titel:SOU 2020:25 Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik
Utgivningsår:2020
Omfång:453 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250488
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ett nationellt biljettsystem för hela Sverige (I 2019:02)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:25
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 790 SEK exkl. moms

 

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda vad som krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras.
 
  © 2017 Jure AB