GDPR-guiden
� Handbok för verkligheten
   
 
Författare:Kjellman Hanna , Värmon Didrik
Titel:GDPR-guiden � Handbok för verkligheten
Utgivningsår:2022
Omfång:246 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025122
Ämnesord:Marknadsrätt , Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 553 SEK exkl. moms

 

Boken kan beskrivas som en DPO-kollega i skrivbordslådan att rådfråga i olika specifika situationer hänförliga till dataskydd. Författarna går igenom grunderna, djupdyker i olika avdelningar på ett företag och ger konkreta exempel på reella utmaningar ur ett dataskyddsperspektiv. Att driva ett GDPR-projekt på HR-avdelningen respektive marknadsavdelningen har helt olika utmaningar som DPO. Boken är därför tänkt att hjälpa DPO:n att bli en dataskyddsambassadör och att skapa en positiv dataskyddskultur inom företaget.
 
  © 2017 Jure AB