Medierätt
� En handbok
   
 
Författare:Wetterberg Dag
Titel:Medierätt � En handbok
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:216 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025320
Ämnesord:Immaterialrätt , Offentlig rätt

Pris: 479 SEK exkl. moms

 

Medierätt. En handbok behandlar de centrala rättsområdena inom mediejuridiken, vilka är yttrandefrihet, personlig integritet och upphovsrätt. Boken belyser även vissa speciella frågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrätten som knyter an till medierätten.

Sedan den förra upplagan har det skett förändringar på samtliga rättsområden inom medierätten. Den nya utgåvan är kompletterad och uppdaterad med nya förarbeten, lagstiftning och rättsfall inom alla rättsområden.

I denna upplaga görs en bredare och djupare genomgång av integritetslagstiftningen. Sverige har liksom samtliga medlemmar inom EU fått en stark och genomgripande lagstiftning på integritetsområdet, allmänna dataskyddsförordningen, GDPR.

Inom marknadsrätten har Sverige antagit EU:s varudirektiv och direktivet om tillhandahållandet av digitalt innehåll och digitala tjänster och därigenom en ny konsumentköplag som trädde i kraft 2022 och numera omfattar även dessa avtal.

Ett nytt kapitel har tillkommit där de speciella instanserna inom medierätten gås igenom: Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen, Granskningsnämnden, Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd samt Medieombudsmannen och Mediernas etiknämnd. Dessutom har checklistorna och begreppen utökats.

Boken kan användas som studentlitteratur i medierätt på jurist- och journalistutbildningar och som en följeslagare till yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med medierätten på olika sätt.
 
  © 2017 Jure AB