Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling
   
 
Författare:Stavenow Christoffer
Titel:Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling
Utgivningsår:2022
Omfång:133 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239029
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 359 SEK exkl. moms

 

En allt större del av samhällsviktig verksamhet utförs av privata aktörer. De offentliga aktörer som har ansvaret för säkerhetsskydd måste därför i motsvarande mån se till att privata aktörer kan upprätthålla samma nivå på säkerhet som verksamhetsutövaren själv. Dessutom blir allt fler privata aktörer själva verksamhetsutövare och omfattas av Säkerhetsskyddslagen enligt dess nya definitioner. Utvecklingen ställer ökade krav på såväl upphandlande myndigheter som privata verksamhetsutövare att se till att säkerhetsklassad information inte läcker ut till obehöriga.

I den här boken behandlas såväl de grundläggande principerna inom området säkerhetsskydd som processen säkerhetsskyddad upphandling. Boken är en praktiskt upplagd hjälpreda och introduktion till den som snabbt och översiktligt behöver sätta sig in i de mest centrala reglerna och momenten inom säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling.

Boken illustrerar hur åtgärderna inom de bägge processerna säkerhetsskydd och upphandling måste genomföras i en viss kronologisk ordning för att ge ett korrekt resultat utan att bryta mot några regler i SSL. Upplägget är ägnat åt att ge läsaren en överblick över när i förfarandet olika åtgärder bör genomföras och tar således även sikte på det praktiska perspektivet för att underlätta läsarens planering av en säkerhetsskyddad upphandling.

Advokat Christoffer Stavenow är specialiserad inom rättsområdet offentlig upphandling sedan 2004 inom ramen för flera statliga myndigheter och bolag. Bland annat inom Nämnden för offentlig upphandling, Försvarsmaktens juridiska stab och Naturvårdsverket. Idag arbetar han som advokat för såväl myndigheter som företag genom Stavenow advokatbyrå AB.
 
  © 2017 Jure AB