Immaterialrätt i offentlig upphandling
� Teori och praktik
   
 
Författare:Heldahl Ellen , Wainikka Christina
Titel:Immaterialrätt i offentlig upphandling � Teori och praktik
Utgivningsår:2022
Omfång:252 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026396
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 479 SEK exkl. moms

 

Immaterialrätt och offentlig upphandling är två rättsområden som huvudsakligen styrs av EU-rätten. De har båda stor ekonomisk påverkan på samhället, men kopplingen dem emellan lyfts alltför sällan.

Immaterialrättigheter aktualiseras i många sorters upphandlingar. Det handlar om allt från vem som äger rätten till ett datorprogram, bilder och texter till vem som kan söka patent för det som är resultatet av en innovationsupphandling. Syftet med denna bok är att öka kunskapen kring immaterialrättsfrågorna för alla olika typer av professioner i upphandlingsförfarandena. Målet är även att höja kunskapen om offentlig upphandling hos dem som hanterar immateriella frågeställningar i företag.

För att det ska gå att nå ett tillfredsställande resultat med avtal krävs att båda parter har tillräcklig kunskap om bägge rättsområdena. Det gäller de offentliga köparna och det gäller de aktörer som erbjuder en vara, en tjänst eller en entreprenad. Denna bok syftar till att öka kompetensen hos båda parter.
 
  © 2017 Jure AB