Yttrandefrihetsgrundlagarna
� Rättigheter och gränser för medier och medborgare
   
 
Författare:Axberger Hans-Gunnar
Titel:Yttrandefrihetsgrundlagarna � Rättigheter och gränser för medier och medborgare
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:282 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027546
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 413 SEK exkl. moms

 

Sverige har sedan 1700-talet ett unikt grundlagsskydd för yttrandefriheten. I Yttrandefrihetsgrundlagarna beskrivs hur det vuxit fram och tillämpas idag, med rättigheter för medier och enskilda men också med gränser för vad som inte får sägas. Utöver yttrandefrihetsbrott som förtal, hot, hets, uppvigling, spioneri, privatlivsintrång med mera beskrivs skyddet för olika medieformer, ansvarsreglerna, censurförbudet, meddelarfriheten, det unika jurysystemet och offentlighetsprincipen. I ett särskilt kapitel behandlas sådant som faller utanför yttrandefrihetsgrundlagarna såsom sociala medier, teaterföreställningar och demonstrationer.

Förutom att vara en lärobok och rättskälla för studenter och yrkesverksamma vänder sig till boken till var och en som vill förstå hur våra lagar om det fria ordet fungerar i teori och praktik.
 
  © 2017 Jure AB