Dataskyddsförordningen (GDPR) för offentlig sektor
� en introduktion
   
 
Författare:Karlsson Alverhill Rikard
Titel:Dataskyddsförordningen (GDPR) för offentlig sektor � en introduktion
Utgivningsår:2023
Omfång:237 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144159973
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 329 SEK exkl. moms

 

Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Samtidigt som digitaliseringen leder till ökad effektivitet innebär den nya tekniken ökade risker för den personliga integriteten. I syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter samt för att underlätta flödet av personuppgifter inom Europeiska unionen trädde EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i kraft den 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen anses ofta vara ett komplext och svårtillämpat regelverk, inte minst inom offentlig sektor där myndigheter även har att förhålla sig till andra regelverk vid behandling av personuppgifter. Syftet med denna bok är att ge en introduktion till de grundläggande reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan närliggande lagstiftning.

Boken riktar sig till studenter vid landets högskolor och universitet som vill få en introduktion till de regler som gäller vid behandling av personuppgifter samt till personer som arbetar med dataskyddsfrågor i offentlig sektor.
 
  © 2017 Jure AB