Kommunal konkurrensrätt
   
 
Författare:Hedelin Johan
Titel:Kommunal konkurrensrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:442 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026549
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt , Immaterialrätt

Pris: 725 SEK exkl. moms

 

Kommunal konkurrensrätt behandlar de regler som påverkar kommunernas och regionernas möjligheter att agera på marknaden – själva eller genom bolag. Särskilt fokus läggs på nationella regler i sin EU-rättsliga kontext, t.ex. om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och kommunalt stöd till näringsliv och andra verksamheter.

Andra upplagan har uppdaterats med hänsyn till de nya kommunal- och förvaltningslagarna samt omfattande ny praxis sedan 2013. Bland nya regler märks även undantag från lokaliseringsprincipen vid bredbandsutbyggnad och vid kommunal avtalssamverkan. Ett nytt kapitel behandlar i vilken utsträckning undantaget om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan tillämpas av kommuner och regioner.

Exempel på andra frågor som behandlas är anbudskarteller vid kommunal upphandling, egenregianbud, avknoppningar, anknytningskompetens, överskottskapacitet, regelkonflikter och det särskilda skyddet för kompetensenlig kommunal verksamhet i konkurrenslagen.
 
  © 2017 Jure AB