Omhändertagande av berusade enligt LOB
� Ansvar och tillämpning
   
 
Författare:Sverne Arvill Ebba , Arvill Björn
Titel:Omhändertagande av berusade enligt LOB � Ansvar och tillämpning
Anmärkning:
Utgivningsår:2023
Omfång:150 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026020
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 381 SEK exkl. moms

 

Det görs mellan 55 000 och 60 000 omhändertaganden enligt LOB per år. Flera olika aktörer är inblandade och många olika lagar ska tillämpas. Bl.a. är olika beslutsfattare hos polisen, ordningsvakter, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten inblandade. De olika aktörerna saknar ofta kunskap och förståelse för andra aktörers ansvar. Avsikten är att handboken ska redogöra för reglerna för att omhänderta någon enligt LOB, vem som får göra omhändertaganden och hur det ska gå till. Boken kommer även att behandla förvar av omhändertagna samt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar. Vidare kommer tystnadsplikt och uppgiftsskyldighet för olika aktörer att behandlas samt regler om ansvar (bl.a. tjänstefel) för de olika inblandade aktörerna och möjligheterna till skadestånd vid felaktiga omhändertaganden.
 
  © 2017 Jure AB