Lärare & elev
� Rättsliga aspekter och etiska dilemman
   
 
Författare:Warnling Conradson Wiweka , Sandström Lena , Ahlenius Henrik
Titel:Lärare & elev � Rättsliga aspekter och etiska dilemman
Anmärkning:
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:134 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027201
Ämnesord:Offentlig rätt , Övrigt

Pris: 252 SEK exkl. moms

 

Denna bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter – ofta förknippade med etiska dilemman – som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare. Några exempel kan ges:

• En elev stör genom mobilprat och du tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?

• En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska av i samband med gymnastik. Vad får du och får inte göra och varför?

• En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper eller ”blundar” och ser bort. Vilka är dina skyldigheter och befogenheter som lärare i detta avseende?

• En elev vägrar vara med på avslutning i kyrkan eller i ett julspel och du kräver att han berättar varför. Är ditt agerande korrekt?

• En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skoltidning eller på en skolblogg och du förbjuder henne att skriva mer. Får du göra så?
 
  © 2017 Jure AB