SOU 2023:2 En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter
   
 
Titel:SOU 2023:2 En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter
Utgivningsår:2023
Omfång:454 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505342
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2023:2
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet, inbegripet vilken myndighet som bör utses till samordnare för digitala tjänster.

Utredningens slutbetänkande ska redovisas senast den 7 april 2023.
 
  © 2017 Jure AB