Kapitalbrist i aktiebolag
� Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Kapitalbrist i aktiebolag � Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:227 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027089
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Insolvensrätt

Pris: 699 SEK exkl. moms

 

I 25 kap 13–20 a §§ aktiebolagslagen finns bestämmelser om tvångslikvidation av aktiebolag vars eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Bestämmelserna är praktiskt viktiga. Det föranleder också många tillämpningssvårigheter.

I denna framställning kommenteras bestämmelserna på djupet. Syftet är att i viss mån kritiskt pröva de är rättspolitiska överväganden som regelverket vilar på, men framför allt att ge en ingående handledning för rättstillämparen.
 
  © 2017 Jure AB