Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt (Ny Titel)
   
 
Författare:Linton Marie
Titel:Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt (Ny Titel)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under maj 2023.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019534
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt , Processrätt

Preliminärt pris: 490 SEK exkl. moms

 

Syftet med boken är att belysa hur domar på förmögenhetsrättens område mottas i andra stater än där tvisten avgjorts. När, och i så fall hur, kan en utländsk dom ges verkan i Sverige? Vilken skillnad är det om domen är meddelad i en EU-medlemsstat jämfört med en stat utan för EU? Under vilka förutsättningar kan en svensk dom göras gällande utomlands?
 
  © 2017 Jure AB