Skadeståndslagen (NY UPPLAGA)
� En kommentar
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Strömbäck Erland
Titel:Skadeståndslagen (NY UPPLAGA) � En kommentar
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under juni 2023.
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027584
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt , Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 1344 SEK exkl. moms

 

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelser för ny domstols- och försäkringspraxis och med hänvisningar till ny litteratur. Sedan förra upplagan har ny lagstiftning tillkommit, dels om skadeståndsansvar för överträdelse av rättighetsreglerna i 2 kap. regeringsformen, dels om ersättning till brottsoffer m.m. Denna nya lagstiftning kommenteras utförligt.
 
  © 2017 Jure AB