Miljöskadestånd och grannansvar ( Ny Titel)
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Miljöskadestånd och grannansvar ( Ny Titel)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under augusti 2023.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028536
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Miljörätt , Fastighetsrätt

Preliminärt pris: 456 SEK exkl. moms

 

Boken behandlar skadestånd för miljöskador enligt gällande svensk rätt. Även ansvar i grannförhållanden och liknande förhållanden.
 
  © 2017 Jure AB