Patientdatalagen
� En kommentar
   
 
Författare:Nymark Manolis
Titel:Patientdatalagen � En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:348 sid.
Förlag:Norstedts
ISBN:9789139027539
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 574 SEK exkl. moms

 

Patientdatalagen reglerar behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, tandvården, smittskyddet samt viss annan medicinsk verksamhet. Den reglerar även journalföring inom lagens tillämpningsområde samt regionala och nationella kvalitetsregister.

Patientdatalagen – En kommentar kommenterar lagens samtliga paragrafer och är liksom lagen indelad i tio kapitel. Kommentaren behandlar även den praxis från domstolar och Integritetsskyddsmyndigheten som har utvecklats kring lagen samt sekretess i anknytning till lagens bestämmelser. Socialstyrelsens olika föreskrifter och handböcker som berör patientdatalagens tillämpningsområde behandlas också.

Patientdatalagen – En kommentar riktar sig till jurister, dataskyddsombud, verksamhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal, vårdadministratörer, politiker, systemarkitekter och andra yrkesgrupper som i sin verksamhet konfronteras med frågor om behandling av personuppgifter, informationssäkerhet eller journalföring i hälso- och sjukvården.
 
  © 2017 Jure AB